Upphovsrätt på sajten

På sportjournalist.se publicerar jag både material som är fritt att använda men också material som inte får spridas vidare.

Allt material som har någon av kategorierna pressmeddelanden är fritt att använda (även bilder).

Allt annat material är upphovsrättsskyddat och får inte användas utan mitt tillstånd.